Онлайн библиотека книг, публикаций и пособий!!!
Книга есть жизнь нашего времени,
в ней все нуждаются — и старые, и малые. (Белинский В. Г.)
  |   Регистрация   |   Помощь
Мои книги:
0 шт.

Жанры книг

Прокопенко В.В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями

Енергетичний
Формат: Электронная/бумажная книга
Жанр: Отсутствует
Автор(ы): Прокопенко В.В.
Название: Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями
Издательство: Освіта України
Год: 2009

Аннотация: Навчальний посібник підготовлено на основі робочих навчальних програм з дисципліни "Енергетичний аудит", яка викладається на кафедрі електропостачання Інституту енергозбереженя та енергоменеджменту Національного технічного уныверситету України КПІ. Розглянуті методологія і постановка задачі енергетичного аудиту, наведені приклади і результати роззрахунків, фрагменти звітів реальних енергетичних аудитів та інші матеріали з енергетичних аудитів, у яких автори безпосередньо брали участь. Для студентів вищих навчальних закладів та фахівців.
Просмотров за:
весь период: 39    день: 1    месяц: 39   год: 39


Дополнительная информация